Dziennik nr 150 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 23 października 2007 r.

Nr 150

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3297

rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 20/07 z dnia 6 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Dwunastak"

 
3298

rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 21/07 z dnia 6 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Pustelnik"

 
3299

rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 22/07 z dnia 6 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Złota Góra"

 
3300

rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 23/07 z dnia 6 września 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dwunastak"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3301

nr X/82/2007 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla terenu zieleni w Kostrzynie

 
3302

nr X/136/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Środa Wielkopolska dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 


SPRAWOZDANIA

 
3303

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ceków Kolonia za 2006 rok

 
3304

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki za rok 2006

 
3305

zarządzenie nr 9/2007 Wójta Gminy Powidz z dnia 19 marca 2007 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Powidz za 2006 r.

 
3306

uchwała nr 6/07 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za rok 2006

 
3307

uchwała nr 7/07 Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie korekty sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za rok 2006

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 23.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40