Dziennik nr 152 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 września 2003 r.

Nr 152

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2861

nr 176/03 z dnia 17 września 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ceków - Kolonia

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2862

nr II/27/2002 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta i gminy Krzywiń z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania ulg

 
2863

nr XII/58/2003 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/31/2003 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 
2864

nr XI/75/03 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
2865

nr VIII/110/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

 
2866

nr VIII/111/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uznania obszarów położonych na terenie wsi Kamińsko, nad jeziorem Kamińsko za użytek ekologiczny

 
2867

nr VIII/113/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy

 
2868

nr 94/XIV/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych Gminy Czerwonak

 
2869

nr IX/78/2003 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaliczenia Placu Akacjowego położonego w Tuliszkowie oznaczonego numerem działki 2342/2 do kategorii dróg gminnych

 


ANEKSY DO POROZUMIEŃ

 
2870

Aneks nr 1 z dnia 5 września 2003 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r. pomiędzy Gminą Środa Wlkp. a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.

 
2871

Aneks nr 1 z dnia 5 września 2003 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r. pomiędzy Gminą Krzykosy a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.

 
2872

Aneks nr 1 z dnia 5 września 2003 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r. pomiędzy Gminą Nowe Miasto a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.

 
2873

Aneks nr 1 z dnia 5 września 2003 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r. pomiędzy Gminą Dominowo a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.

 
2874

Aneks nr 1 z dnia 5 września 2003 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 r. pomiędzy Gminą Zaniemyśl a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie współfinansowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
2875

z dnia 8 września 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Osiecznej i Rady Gminy w Krzemieniewie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 23.09.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:39