Dziennik nr 152 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 października 2005 r.

Nr 152

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4154

nr XXVIII/233/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ujściu

 
4155

nr XXXV/194/05 Rady Gminy Przykona z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona

 
4156

nr 213/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodowa

 
4157

nr 214/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie funkcjonowania targowisk na terenie gminy Kłodawa

 
4158

nr 215/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście

 
4159

nr XXXIV/408/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ronda

 
4160

nr XXXIV/410/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały nr V/53/90 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 1990 r. w sprawie utworzenia osiedli w mieście Kościanie

 
4161

nr XXXIV/413/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/448/97 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie ustanowienia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

 
4162

nr XXVII/209/05 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
4163

nr XXXI/163/05 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów

 
4164

nr XXIII/213/2005 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Zaniemyśl z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 
4165

nr XXX/148/2005 Rady Gminy Kotlin z dnia 16 września 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotlin

 
4166

nr XXXII/250/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/214/05 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnków

 
4167

nr XXXVII-187/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Duszniki

 
4168

nr XXVII/181/2005 Rady Gminy Słupca z dnia 21 września 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/121/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

 
4169

nr XXXIX/189/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 22 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń - "ulica Dworcowa"

 
4170

nr LX/388/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
4171

nr 516 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy projektowanemu rondu u zbiegu ulic: Szpitalna - Piłsudskiego w Koninie

 
4172

nr 517 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy publicznej w Koninie

 
4173

nr XXXVIII/249/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
4174

nr XXIII/141/2005 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Połajewo

 
4175

nr XXXIV/430/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 września 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę

 
4176

nr XXXIV/434/2005 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Kazimierz Biskupi dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym"

 
4177

nr XXXII/179/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 września 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

 
4178

nr XXXII/180/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 września 2005 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Nr 242/05 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie zakazu poboru wody

 


POROZUMIENIE

 
4179

zawarte w dniu 29 września 2005 r. pomiędzy Miastem Sulmierzyce a Powiatem Krotoszyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup wyposażenia dla policjantów wchodzących w skład grupy realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.10.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.11.2012 - 14:37