Dziennik nr 152 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 26 października 2007 r.

Nr 152

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3334

nr 24/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko Kaczory"

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3335

ne 161/07 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ostrorogu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3336

nr X/106/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały XLVII/513/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej Winiary Południowe w Gnieźnie

 
3337

nr XI/68/2007 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbie

 
3338

nr X/87/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/407/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 września 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej przez gminę Murowana Goślina dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 
3339

nr VIII/41/2007 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3340

nr VIII/43/2007 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/03 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie Gminy Grodziec

 
3341

nr XI/144/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/143/91 z dnia 10 grudnia 1991 r. w sprawie zmiany nazw ulic w Ostrowie Wielkopolskim

 
3342

nr XI/145/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w rejonie ulicy Przymiejskiej

 
3343

nr XII/91/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Złotniki, rejon między ulicami: Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań-Piła, do granicy miasta Poznania

 
3344

nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osiek nad Notecią, gmina Wyrzysk

 
3345

nr VIII/58/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zaniemyśl Nr XXI/164/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl

 
3346

nr XII/140/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3347

nr XII/141/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 4 września 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom

 
3348

nr XI/56/2007 Rady Gminy Mycielin z dnia 4 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania określającego na rok 2007 wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 
3349

nr VIII/50/2007 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 5 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną

 
3350

nr X/69/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/187/2004 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
3351

nr 92/X/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 11 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Ślesin dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3352

nr XI/53/2007 Rady Gminy Szczytniki z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytniki

 
3353

nr XV/64/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie

 
3354

nr X/101/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 
3355

nr XI/62/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w zakładzie karnym i domach pomocy społecznej na terenie gminy Wronki dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
3356

nr XI/50/2007 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie numerów i granic obwodów na terenie gminy i miasta Zagórów

 
3357

nr XI/52/2007 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych o przebiegu: granica powiatu słupeckiego - Anielewo - do drogi powiatowej Nr 3090 P

 
3358

nr IX/33/2007 Rady Miasta Obrzycko z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/81/2005 Rady Miasta w Obrzycku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3359

nr IX/36/2007 Rady Miasta Obrzycko z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2006 Rady Miasta Obrzycko z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

 
3360

nr XII/83/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 21 września 2007 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 


SPRAWOZDANIE

 
3361

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranów za 2006 r.

 


OGŁOSZENIE

 


MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3362

z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego

 


INFORMACJA

 


PREZYDENTA KALISZA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU

 
3363

informacja Prezydenta Kalisza - miasta na prawach powiatu z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zgłaszania wniosków na kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 26.10.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40