Dziennik nr 153 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 września 2003 r.

Nr 153

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2876

nr 177/03 z dnia 19 września 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2877

nr XXXIV/322/2002 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie zwolnienia bezrobotnych i absolwentów z opłaty stałej od wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz uchylenia uchwały nr XXVII/239/2001 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2001 roku w sprawie wysokości opłaty administracyjnej

 
2878

nr II/10/02 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od podatku

 
2879

nr II/11/02 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie obniżenia ceny q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta na 2003 rok oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 
2880

nr II/12/02 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta na 2003 rok oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 
2881

nr II/13/02 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
2882

nr II/14/02 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

 
2883

nr II/15/02 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji dla potrzeb podatku od nieruchomości, rolnego oraz podatku leśnego

 
2884

nr II/16/02 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie określenia kwartalnego wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
2885

nr XIV/87/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przeźmierowie - osiedle Akademii Rolniczej - dz. nr 1659

 
2886

nr XIV/88/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Sadach w rejonie ulicy Rolnej - dz. nr 158/21

 
2887

nr X/88/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Łagiewnikach - działki nr ewid. 86/1 do 86/8

 
2888

nr XI/114/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Palędzie, rejon ul. Nowej, działki nr 172/10, 172/19, 177, 181, 182, 183, 218/4, 218/27 oraz część działek 172/20, 178, 189, 217/2, 217/4

 
2889

nr XXIV/166/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Inowrocławskiej i Słupeckiej w Poznaniu

 
2890

nr X/65/2003 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Drawsko - teren zabudowy jednorodzinnej

 
2891

nr X/66/2003 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Chełst - dla terenu pod powiększenie cmentarza

 
2892

nr X/67/2003 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kamiennik - teren zabudowy jednorodzinnej

 
2893

nr X/68/2003 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Piłka

 
2894

nr XII/173/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na działce nr 536/4, położonej w Kamionkach, gm. Kórnik

 
2895

nr XII/174/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z funkcją rekreacyjną, położonego w Błażejewku, gm. Kórnik

 
2896

nr XI/86/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Trzcianka - Śródmieście w rejonie ulic: Mickiewicza, Dąbrowskiego, Sikorskiego

 
2897

nr XI/87/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie Osiedla Domańskiego

 
2898

nr 91/XIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 49 ark. mapy 4, obręb Owińska

 
2899

nr X/90/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Okrężną, Łąkową i Felickiego w Pniewach

 
2900

nr XIV/120/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchy Las

 
2901

nr XIV/124/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych

 
2902

nr XIII/136/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Granicznej, działki nr 186/35 do 186/69, 197/1 do 197/3 oraz część działki nr 186/7

 
2903

nr XIII/137/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 września 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Wyzwolenia dla działek nr ewid. 637/2 i 637/3

 
2904

nr XIII/138/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 września 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo rejon ul. Botanicznej, Kwiatowej, Słonecznej na obszarze działek o nr ewid. 579/10 do 579/30

 
2905

nr XIII/139/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 1 września 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Palędzie, rejon ulicy Pocztowej na obszarze działki nr ewid. 111

 
2906

nr VIII/41/2003 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Obrzycko do kategorii dróg gminnych

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2907

z dnia 18 września 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2908

nr PCC/469F/154/W/OPO/2003/AJ z dnia 17 września 2003 roku w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A w Poznaniu

 
2909

nr WCC/320D/243/W/OPO/2003/AJ z dnia 19 września 2003 roku w sprawie zmiany warunków koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gnieźnie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.09.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 11:36