Dziennik nr 173 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 30 listopada 2007 r.

Nr 173

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3771

nr V/24/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęka Opatowska dla obszaru części wsi: Opatów, Łęka Opatowska, Raków, Lipie

 
3772

nr VI/44/2007 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

 
3773

nr VII/56/07 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 września 2007 r. w sprawie utworzenia Mickiewiczowskiego Parku Kulturowego

 


POROZUMIENIA

 
3774

aneks nr 6 z dnia 24 września 2007 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku zawartego pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad warta a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3775

aneks nr 6 z dnia 24 września 2007 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku zawartego pomiędzy Gminą Zaniemyśl a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3776

porozumienie zawarte w dniu 25 września 2007 r. pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Miastem Sulmierzyce na dofinansowanie w formie dotacji

 
3777

aneks nr 6 z dnia 28 września 2007 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku zawartego pomiędzy Gminą Środa Wlkp. a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3778

aneks nr 6 z dnia 28 września 2007 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku zawartego pomiędzy Gminą Dominowo a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3779

aneks nr 6 z dnia 28 września 2007 r. do porozumienia z dnia 2 lipca 2003 roku zawartego pomiędzy Gminą Krzykosy a Zarządem Powiatu Średzkiego

 
3780

porozumienie zawarte w dniu 1 października 2007 r. pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia zadania

 
3781

porozumienie zawarte w dniu 12 października 2007 r. pomiędzy Miastem Gniezno a Gmina Witkowo w sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności Gminy Witkowo przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym je ST Miasto Gniezno

 
3782

porozumienie zawarte w dniu 15 października 2007 r. pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Miastem i Gmina Koźmin w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej

 
3783

aneks nr 1 z dnia 22 października 2007 r. do porozumienia zawartego w dniu 10 maja 2007 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Szczytniki w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 
3784

porozumienie zawarte w dniu 31 października 2007 r. pomiędzy Gminą Opalenica a Miastem i Gminą Buk w sprawie dowozu ucznia

 


INFORMACJA

 


O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3785

nr WCC/59-ZTO-A/272/W/OPO/2007/AJ z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki cieplnej sp. z o.o. a siedzibą w Lesznie dotycząca zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej określonej w koncesji

 


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

 
3786

nr 595/2007 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 30.11.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 17:40