Dziennik nr 177 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 4 grudnia 2007 r.

Nr 177

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3876

nr X/57/07 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłat lokalnych na 2008 rok

 
3877

nr X/58/07 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 września 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
3878

nr XIII/80/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 8 października 2007 r. w uchwalenia sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr ewid. 90/4 i 90/5 przy ul. Piaskowej

 
3879

nr XIII/81/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 8 października 2007 r. w spawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica

 
3880

nr XIII/85/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 8 października 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
3881

nr XII/79/07 Rady Gminy Babiak z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3882

nr XII/80/07 Rady Gminy Babiak z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3883

nr XII/65/2007 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
3884

nr XII/66/2007 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
3885

nr XII/67/2007 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

 
3886

nr 60/07 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3887

nr 61/07 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
3888

nr 62/07 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na rok 2008

 
3889

nr XV/155/07 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/66/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Świerkowa 19 w Pile

 
3890

nr XV/156/07 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalna pomoc inwestycyjną

 
3891

nr XV/158/07 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3892

nr XV/159/07 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3893

nr XIV/198/07 z dnia 29 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr V/25/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie : budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007

 


POROZUMIENIE

 
3894

nr ZSS/736/07 Fn4423/07 z dnia 8 listopada 2007 r. zawarte pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a miastem Poznań w sprawie przekazania do realizacji zadania Powiatu Międzychodzkiego w zakresie pomocy społecznej

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 04.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:45