Dziennik nr 18 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 26 lutego 2008 r.

Nr 18

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
386

zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotlin w okręgu wyborczym

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
387

nr XI/108/2007 Rady Gminy Łubowo z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lednogórze - część dz. nr 21 i 22, gmina Łubowo

 
388

nr XVIII/124/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2008-2013

 
389

nr XI/76/2007 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008

 
390

nr 80/XIII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 71/XII/07 Rady Gminy Brzeziny w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku

 
391

nr 81/XIII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 72/XII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 
392

nr 82/XIII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 73/XII/07 Rady Gminy Brzeziny z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
393

nr IX/51/07 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
394

nr XV/93/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2008 rok

 
395

nr XIV/96/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Raszków na rok 2008

 
396

nr XV/101/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 
397

nr XV/102/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 


POROZUMIENIA

 
398

porozumienie z dnia 21 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gostyńskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
399

porozumienie z dnia 3 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Tureckim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
400

porozumienie z dnia 3 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
401

porozumienie z dnia 8 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim w sprawie przeprowadzenia badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
402

sprawozdanie Starosty Ostrzeszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

 
403

komunikat Starosty Chodzieskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO LESZNIE

 
404

obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Leszna

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:18