Dziennik nr 182 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 6 grudnia 2007 r.

Nr 182

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE

 


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4031

nr 219/07 z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kamieńcu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4032

nr IX/85/2007 Rady Gminy Łubowo z dnia 7 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Owieczkach obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 34/1 i 34/2

 
4033

nr XI/68/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/22/2002 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wielichowo

 
4034

nr XVI/168/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 października 2007 r. w sprawie liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta i gminy Śmigiel

 
4035

nr XIII/89/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
4036

nr XVI/82/07 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/269/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Buk

 
4037

nr 122/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie gminy Kłodawa

 
4038

nr XIV/146/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 
4039

nr XVI/94/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VI/23/99 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie wyznaczenia targowisk na terenie miasta Koła oraz ustalenia regulaminów tych targowisk

 
4040

nr XII/72/07 Rady Gminy w Chodowie z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podławe wymiaru podatku rolnego w 2008 r.

 
4041

nr XI/56/07 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta dla celów podatku rolnego na rok 2008

 
4042

nr XV/92/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat za odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

 


POROZUMIENIE

 
4043

z dnia 12 listopada 2007 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poniec w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 
4044

z dnia 21 lutego 2007 r. sygn. akt II SA/Po 661/06 w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 czerwca 2006 r. nr XXXVII/509/2006 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 


INFORMACJIA PEREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4045

o decyzji nr WCC/354-ZTO-A/230/W/OPO/2007/AJ z dnia 16 listopada 2007 r. dotyczącej Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Rawiczu

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
4046

z dnia 15 listopada 2007 r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 
4047

z dnia 21 listopada 2007 r. o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 


OBWIESZECZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
4048

z dnia 22 listopada 2007 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Tomyśl na lata 2007-2001

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 06.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:31