Dziennik nr 183 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 6 grudnia 2007 r.

Nr 183

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4049

nr X/98/2007 Rady Gminy Łubowo z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/90/2003 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
4050

nr X/99/2007 Rady Gminy Łubowo z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/89/2003 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
4051

nr XV/133/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 
4052

nr XV/135/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 26 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4053

nr XII/63/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław

 
4054

nr XII/64/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2008 r.

 
4055

nr XII/65/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
4056

nr XII/66/07 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
4057

nr X/134/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 29 października 2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
4058

nr IX/48/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4059

nr IX/49/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 r.

 
4060

nr IX/50/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4061

nr IX/51/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/155/2000 z dnia 19 grudnia 200 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
4062

nr XV/167/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
4063

nr XV/168/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4064

nr XXV/241/V//2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4065

nr XXV/242/V//2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4066

nr XXV/243/V//2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeń oraz wyznaczenia dla nich terminów płatności, a także wprowadzenia przedmiotowych zwolnień

 
4067

nr XXV/244/V//2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2008 rok

 
4068

nr XXV/245/V//2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
4069

nr XII/66/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kleszczewo

 
4070

nr XII/73/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanie jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy

 
4071

nr XII/75/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4072

nr XII/70/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4073

nr XII/71/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4074

nr XII/73/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4075

nr XII/79/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
4076

nr XII/81/2007 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych

 
4077

nr XI/53/07 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie � Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok"

 
4078

nr XI/54/07 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie �Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych"

 
4079

nr XI/55/07 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie: �Określenia wysokości opłaty od posiadania psów"

 
4080

nr XIV/75/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4081

nr XIII/53/2007 Rady Gminy Kotlin z dnia 10 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4082

nr OPO-4210-43(6)/2007/402/IV/AgS z dnia 20 listopada 2007 r. dotycząca Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. Z o.o. z siedzibą w Chodzieży w sprawie taryfy dla ciepła

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 06.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:28