Dziennik nr 185 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 7 grudnia 2007 r.

Nr 185

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4112

IX/49/2007 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
4113

nr IX/50/2007 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty targowej

 
4114

nr IX/57/2007 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 25 października 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
4115

nr XVI/172/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel

 
4116

nr XVI/173/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVI/318/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na obszarze Gminy Śmigiel

 
4117

nr XVI/174/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

 
4118

nr XVI/175/07 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 r. przyjmowana jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Śmigiel na rok 2008

 
4119

nr XV/106/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4120

nr XV/107/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2008 rok

 
4121

nr XV/108/07 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
4122

nr XIII/91/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4123

nr XIII/92/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4124

nr XV/85/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

 
4125

nr XV/86/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4126

nr XV/87/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

 
4127

nr XV/88/2007 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4128

nr IX/71/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4129

nr IX/72/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
4130

nr IX/73/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4131

nr IX/74/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień z tego tytułu

 
4132

nr XIV/138/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
4133

nr XIV/139/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

 
4134

nr XIV/140/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2008 r.

 
4135

nr XI/68/07 rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 październik 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku mieszkaniowego, nagród oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

 
4136

nr XII/99/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4137

nr XII/100/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4138

nr XII/101/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
4139

nr XII/102/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
4140

nr X/84/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 
4141

nr X/85/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego

 
4142

nr X/86/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów jej płatności i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

 
4143

nr X/87/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:23