Dziennik nr 19 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 27 lutego 2008 r.

Nr 19

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
405

nr XI/102/2007 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie trybu rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i szkołom o uprawnieniach szkół publicznych

 
406

nr X/85/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2008

 
407

nr XI/89/2007 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Budzyń na 2008 rok

 
408

nr XVII/209/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - poza obrębem objętym podstrefą lub specjalną strefą ekonomiczną

 
409

nr XIX/94/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dobrzyca w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
410

nr XVII/127/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
411

nr XVII/128/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie: inkasa podatku i opłat lokalnych

 
412

nr XIII/84/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
413

nr XIII/89/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
414

nr XVII/122/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rokietnica na rok 2008

 
415

nr XIII/74/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów

 
416

nr XIII/67/2007 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia opłaty od posiadania psów

 
417

nr XII/71/07 Rady Gminy Tarnówka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
418

nr XVIII/105/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu powiatu szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 27.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:15