Dziennik nr 190 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 10 grudnia 2007 r.

Nr 190

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4221

nr XVII/122/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rogoźno

 
4222

nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008

 
4223

nr XI/68/07 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4224

nr XIII/59/2007 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4225

nr XIII/61/2007 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
4226

nr XIII/62/2007 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

 
4227

nr XIII/63/2007 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: uchwalenia stawek opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie

 
4228

nr XIII/64/2007 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
4229

nr XI/54/2007 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2008 r.

 
4230

nr XI/55/2007 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4231

nr IX/52/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta , przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy

 
4232

nr IX/53/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4233

nr IX/56/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4234

nr XI/64/2007 Rady Gminy Lipno z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4235

nr XI/65/2007 Rady Gminy Lipno z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

 
4236

nr XVI/87/07 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok

 
4237

nr XI/72/07 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008 rok

 
4238

nr XI/73/07 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru

 
4239

nr XI/74/07 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru

 
4240

nr XI/76/07 Rady Gminy Kwilcz z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4241

nr XI/43/2007 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 
4242

nr XI/44/2007 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
4243

nr XI/45/2007 Rady Miasta Obrzycko z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto Obrzycko

 
4244

nr XII/47/07 Rady Gminy Słupca z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie podatku rolnego na obszarze gminy Słupca na 2008 r.

 
4245

nr XII/48/07 Rady Gminy Słupca z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 r.

 
4246

nr XII/49/07 Rady Gminy Słupca z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.

 
4247

nr XVIII/97/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/94/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
4248

nr XII/71/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rychwał w roku 2008

 
4249

nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla potrzeb obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Rychwał w roku 2008

 
4250

nr XII/73/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
4251

nr XII/74/07 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie stawek od środków transportowych w roku 2008

 
4252

nr XIII/64/2007 Rady Gminy Lądek z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzania i ustalenia opłaty od posiadania psow na 2008 r.

 


INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4253

o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
4254

nr OPO-4210-45(5)/2007/230/VII/ED z dnia 23 listopada 2007 r. dotycząca zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.12.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.09.2012 - 09:11