Dziennik nr 193 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 grudnia 2003 r.

Nr 193

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3585

nr 77/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wzdłuż linii elektroenergetycznej Plewiska - Ostrów Wielkopolski na terenie gminy Raszków

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3586

nr XIII/82/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaźmierz we wsi Gorszewice - Rejon I - I B

 
3587

nr IX/34/03 Rady Gminy Lipka z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały o założeniu Gimnazjum

 
3588

nr 133/XVI/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Śrem dla niepublicznych przedszkoli

 
3589

nr XI/55/03 Rady Gminy Turek z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obrzębin na działkach nr : 71/2, 71/3, 71/4, 72/2, 72/3, 73/1, 73/2

 
3590

nr VIII/88/2003 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
3591

nr XII/103/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

 
3592

nr XII/58/03 Rady Gminy Turek z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cisew na działce Nr 264

 
3593

nr VIII/84/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej

 
3594

nr 194 Rady Miasta Konina z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 
3595

nr XIII/102/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/317/2001 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich

 
3596

nr XIII/104/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3597

nr XIII/105/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
3598

nr XIII/106/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych

 
3599

nr XIII/107/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
3600

nr XIII/108/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3601

nr XIII/94/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Międzychód

 
3602

nr XIII/95/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości położonych na obszarze miasta i gminy Międzychód

 
3603

nr XIII/96/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Międzychód

 
3604

nr XIII/97/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
3605

nr XIII/98/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

 
3606

nr XIII/99/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Mierzyn

 
3607

nr XIV/66/03 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Duszniki

 
3608

nr XIV/67/03 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3609

nr XIII/96/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za wędkowanie na rok 2004 r.

 
3610

nr XIII/97/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w opłacie za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej na rok 2004

 
3611

nr XIV/76/2003 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Ostrowite

 
3612

nr XIII/69/03 Rady Gminy Turek z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Obrzębin

 
3613

nr XIII/96/03 Rady Gminy Złotów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Złotów

 
3614

nr XIV/133/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Lesznie

 


POROZUMIENIA

 
3615

zawarte w dniu 20 listopada 2003 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Białośliwie w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą "przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 29377 (ul. Rusa) w m. Białośliwie

 
3616

zawarte w dniu 20 listopada 2003 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Miasteczko Krajeńskie w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą "przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 29376 (ul. Kościuszki) w m. Miasteczko Krajeńskie

 
3617

zawarte w dniu 20 listopada 2003 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Łobżenica w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą "przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 29357 w kierunku m. Górka Klasztorna

 
3618

zawarte w dniu 20 listopada 2003 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie realizacji wspólnego zadania pod nazwą "przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 29405 (ul. Chodzieska) w m. Kaczory

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.12.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 09:47