Dziennik nr 2 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 stycznia 2003 r.

Nr 2

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
30

nr II/2/02 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2002 r w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Buk

 
31

nr 15/III/02 Rady Gminy Gniezno z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Gniezno

 
32

nr II/21/02 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie budżetu miasta i gminy na rok 2003

 
33

nr IV/17/02 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Duszniki na 2003 r

 
34

nr IV/27/02 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie budżetu miasta i gminy na 2003 rok

 
35

nr II/23/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
36

nr IV/27/02 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
37

nr IV/20/02 Rady miejskiej w Rychwale z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie konsultacji z mieszkańcami gminy Rychwał

 
38

nr III/22/02 Rady Gminy Słupca z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
39

nr III/25/02 Rady Gminy w Słupcy z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielenia ulg w spłaceniu tych należności, a także organów o tego uprawionych

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
40

nr III/19/02 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie zmian w statucie Powiatu Gostyńskiego

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
41

nr III/18/02 z dnia 16 grudnia 2002 r w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2003

 
42

nr III/29/02 z dnia 16 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/646.01 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2002

 


POROZUMIENIA

 
43

zawarte w dniu 31 grudnia 2002 r pomiędzy Zarządem Powiatu Słupskiego a Burmistrzem Miasta Słupcy dotyczące przekazania i prowadzenia spraw określonych w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych i art. 103 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
44

w Kaliszu z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Ostrzeszów

 
45

w Koninie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Turku

 
46

w Pile z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Szamotulskiego, Rady Miejskiej Trzcianki, Rady Miejskiej w Pile, Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz Rady Miejskiej w Obornikach

 
47

w Lesznie z dnia 3 stycznia 2003 w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Kościanie

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
48

nr WCC/1214C/203/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/255B/203/W/OPO/2003/AJ z dnia 18 grudnia 2002 r

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.01.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 11:16