Dziennik nr 20 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 lutego 2003 r.

Nr 20

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
339

nr II/18/2002 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2003

 
340

nr II/14/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie statutu Miasta i Gminy Wronki

 
341

nr IV/27/02 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Rawicz ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
342

nr IV/29/02 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Masłowie

 
343

nr IV/57/02 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy Rawicz na 2003 rok

 
344

nr III/19/02 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie

 
345

nr IV/25/02 Rady Gminy Lądek z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

 
346

nr IV/31/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie

 
347

nr 35/V/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gmin

 
348

nr 40/IV/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2003 rok

 
349

nr IV/26/03 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jaraczewo na 2003 rok

 
350

nr IV/28/2003 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jaraczewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
351

nr 40/V/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Śrem miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
352

nr 41/V/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom w Śremie

 
353

nr 46/V/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 380/XXXIII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie na Placu 20 Października w Śremie i w rejonie targowiska miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej w Śremie oraz ustalenia sposobu ich pobierania

 
354

nr 50/V/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie do wydawania decyzji administracyjnych

 
355

nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalania zasad poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej i administracyjnej na rok 2003

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
356

Starosty Pleszewskiego z dnia 23 stycznia 2003 roku z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok

 
357

Starosty Grodziskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2002 roku

 


POROZUMIENIE

 
358

Aneks nr 2 z dnia 16 stycznia 2003 roku do porozumienia zawartego w dniu 12 grudnia 2000 roku między Burmistrzem Miasta Kościana a Zarządem Powiatu Kościańskiego w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie zadań powiatu z zakresu zadań publicznej biblioteki powiatowej

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
359

z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Śremie

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:37