Dziennik nr 215 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 grudnia 2008 r.

Nr 215

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3533

nr 286/08 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Skoki

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3534

nr XXXV/332/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusowie, przy drodze Lusowo-Sady

 
3535

nr XXIX/178/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów

 
3536

nr XXIX/179/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

 
3537

nr XXIX/182/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 
3538

nr XXIX/183/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku

 
3539

nr XXIX/187/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo

 
3540

nr XXIX/188/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa

 
3541

nr XXIX/189/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrówka

 
3542

nr XXIX/190/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zakrzewo

 
3543

nr XXIX/191/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo

 
3544

nr XXII/179/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wronki na lata 2008-2013

 
3545

nr XXII/185/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3546

nr XXII/186/2008 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 2009 r.

 
3547

nr XXXIV/218/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 
3548

nr XXXIV/219/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

 
3549

nr XXXIV/220/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2009

 
3550

nr XXXIV/221/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2009

 
3551

nr XXXIV/222/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
3552

nr 244/XXIX/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 
3553

nr 249/XXIX/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3554

nr 250/XXIX/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
3555

nr 251/XXIX/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego

 
3556

nr XXIV/168/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3557

nr XXIV/169/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 
3558

nr XXIV/170/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej

 
3559

nr XXIV/171/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

 
3560

nr XVII/94/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieleszyn na 2009 rok

 
3561

nr XVII/95/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieleszyn na 2009 rok

 
3562

nr XVII/96/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieleszyn

 
3563

nr XVII/97/08 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieleszynie do prowadzenia działań wobec dłużników alimentacyjnych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 02.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 13:12