Dziennik nr 223 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 grudnia 2009r.

Nr 223

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3852

nr XXX/223/09 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wągrowiec oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i tranzytu nieczystości ciekłych

 
3853

nr XXX/226/09 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
3854

nr XXX/227/09 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Wągrowiec

 
3855

nr XXVII/163/09 Rady Gminy Wapno z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych

 
3856

nr XXVII/164/09 Rady Gminy Wapno z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
3857

nr XXVII/165/09 Rady Gminy Wapno z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XII/63/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Wapno

 
3858

nr XXVII/124/09 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

 
3859

nr XXVII/125/09 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3860

nr XXVII/126/09 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej

 
3861

nr XXVII/127/09 Rady Miasta Obrzycko z dnia 28 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Obrzycko w sprawie połączenia Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko

 
3862

nr XXVI/199/2009 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień

 
3863

nr XXVI/200/2009 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru

 
3864

nr XXVI/202/2009 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru

 
3865

nr XXXIII/253/2009 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Wronki lub administrowanych przez Sołectwa

 
3866

nr XXXIII/254/2009 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych

 
3867

nr XXXIII/255/2009 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wronki

 
3868

nr XXXIII/265/2009 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miasta i Gminy Wronki

 
3869

nr XXXI/199/2009 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3870

nr XXXI/200/2009 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

 
3871

nr L/342/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 
3872

nr L/343/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 
3873

nr L/344/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2010

 
3874

nr L/345/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2010

 
3875

nr L/347/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bolesławcu

 
3876

nr L/348/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach

 
3877

nr L/349/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Rogalinku

 
3878

nr L/350/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieczewie

 
3879

nr XLI/373/09 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia od podatku od nieruchomości

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3880

nr XXXIV/185/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

 
3881

nr XXXIV/186/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku

 
3882

nr XXXIV/187/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

 
3883

nr XXXIV/188/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

 
3884

nr XXXIV/192/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Słupeckiego

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 07:34