Dziennik nr 240 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 240

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4170

nr XXV/193/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Wolsztyn

 
4171

nr XXIV/186/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2008

 
4172

nr XXIV/191/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 
4173

nr XXIV/192/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku

 
4174

nr XXIV/193/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Sportowej w Borku Wlkp. - "Boisko"

 
4175

nr XXIV/194/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla "Powstańców Wielkopolskich"

 
4176

nr XVII/114/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grabów nad Prosną w rejonie ulicy Grodzkiej

 
4177

nr XVII/115/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grabów nad Prosną w rejonie ulicy Ostrowskiej

 
4178

nr XXV/183/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
4179

nr XXV/185/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za i q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2009 rok

 
4180

nr XXV/186/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej i sposobu jej pobierania

 
4181

nr XXV/191/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
4182

nr XXV/200/08 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Bojanowo

 
4183

nr XIX/130/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przygodzicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej dłużników alimentacyjnych

 
4184

nr XIX/131/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2009

 
4185

nr XXI/149/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybu przyznawania nagród, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

 
4186

nr XXIII/151/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
4187

nr XXIII/155/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie

 
4188

nr XXIII/156/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmiany programu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno

 
4189

nr XXIII/158/2008 Rady Gminy Lipno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipno

 
4190

nr XXIV/147/08 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobyla Góra w roku 2009

 
4191

nr XXIV/242/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Zacharzew

 
4192

nr XX/96/2008 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Doruchów

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 11:03