Dziennik nr 29 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 lutego 2003 r.

Nr 29

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
531

nr II/8/2002 Rady Gminy Pępowo z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Pępowo

 
532

nr IV/24/2002 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003

 
533

nr IV/24/2002 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
534

nr IV/25/2002 Rady Gminy Pępowo z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu gminy Pępowo na 2003 rok

 
535

nr IV/22/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Rydzyna na 2003 rok

 
536

nr IV/26/2002 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku określającej wysokość stawek podatku od środków transportowych

 
537

nr V/48/2003 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice

 
538

nr V/29/03 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
539

nr V/33/2003 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości

 
540

nr IV/29/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
541

nr IV/31/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ryczywół

 
542

nr IV/32/2003 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ryczywół

 
543

nr V/32/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Święciechowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
544

nr V/33/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
545

nr 4/SO-12/P/03/Ko z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Ślesin

 
546

nr SO-16/S/P/2003 z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Leszna

 
547

nr 36/SO-11/P/2003/Ko z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się kwoty długu Gminy Skulsk

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
548

nr WCC/892A/1526/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/925A/1526/W/OPO/2003/AJ z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie wygaśnięcia decyzji z dnia 20 września 2000 roku nr WCC/892/1526/U/3/2000/RW i nr PCC/925/1526/U/3/2000/RW, którymi Wojskowym Zakładom Motoryzacyjnym nr 5 P.P. z siedzibą w Poznaniu, udzielone zostały koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

 


OBWIESZCZENIA WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO

 
549

z dnia 17 lutego 2003 roku o ponownym ustaleniu wyników wyborów w okręgu nr 2 do Rady Powiatu w Złotowie po ponownym ustaleniu wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Jastrowiu

 
550

z dnia 17 lutego 2003 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wieleniu, Rady Gminy w Czarnkowie oraz Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.02.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:12