Dziennik nr 3 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 stycznia 2003 r.

Nr 3

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
49

nr II/25/02 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Żerków na rok 2003

 
50

nr 28/IV/02 Rady Gminy Czerwonak z nią 19 grudnia 2002 w sprawie używania materiałów o charakterze widowiskowym na terenie gminy Czerwonak

 
51

nr 31/IV/02 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwonak

 
52

nr III/29/02 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
53

nr III/11/02 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koźminek na 2003 rok

 
54

nr III/24/02 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/401/02 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie określenia obwodów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Środa Wlkp.

 
55

nr III/26/02 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży podawania i spożycia napojów alkoholowych na terenie gminy Środa Wlkp.

 
56

nr III/28/02 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr XIV/204/00 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Środzie Wlkp.

 
57

nr III/31/02 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 23 grudnia 2002 r w sprawie przepisów porządkowych regulujących sprawę ograniczenia używania materiałów i artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie gminy Środa Wlkp.

 
58

nr IV/23/02 Rady Gminy Brodnica z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie budżetu gminy Brodnica na 2003 rok

 
59

nr II/24/02 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

 
60

nr III/24/02 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.01.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 11:13