Dziennik nr 32 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 marca 2003 r.

Nr 32

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
595

nr 10/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
596

nr III/17/02 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy tych punktów

 
597

nr V/21/2002 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r.

 
598

nr V/17/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 
599

nr VI/32/03 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, obejmującego tereny miejscowości Strzałkowo

 
600

nr VI/33/03 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, obejmującego teren we wsi Słomczych

 
601

nr VI/34/03 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, obejmującego tereny we wsiach Skarboszewo, Graboszewo

 
602

nr VI/35/03 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, obejmującego teren we wsi Janowo

 
603

nr VI/36/03 Rady Gminy w Strzałkowie z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, obejmującego teren we wsi Szembrowo

 
604

nr V/39/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze miasta i gminy Skoki

 
605

nr IV/44/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Kazimierz Biskupi

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
606

nr SO 6/3-D/Ka/03 z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Kalisza - miasta na prawach powiatu

 
607

nr SO 6/4-P/Ka/03 z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Kalisza - miasta na prawach powiatu

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
608

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 17 lutego 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czajków

 
609

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 17 lutego 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sośnie

 
610

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

 
611

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 18 lutego 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbiu, Rady Miejskiej w Golinie, Rady Gminy w Malanowie, Rady Gminy w Wilczynie, Rady Gminy w Zaniemyślu przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2003 r.

 
612

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 18 lutego 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Rydzynie i Rady Miejskiej Śmigla

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW

 
613

Starosty kościańskiego z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego w 2003 roku

 
614

Starosty chodzieskiego z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
615

nr WCC/716B/2863/W/OPO/2003/AJ z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza

 
616

nr WCC/906A/1038/U/OPO/2003/IF oraz PCC/933A/1038/U/OPO/2003/IF z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie cofnięcia z urzędu Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo - Usługowemu "EKO - TECH" sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowicach, gmina Czempiń koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 10:02