Dziennik nr 34 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 6 marca 2003 r.

Nr 34

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
638

nr III/9/02 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Obrzycko w roku 2003

 
639

nr III/10/02 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
640

nr III/11/02 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
641

nr III/12/02 Rady Gminy Obrzycko z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów

 
642

nr IV/28/2002 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Trzemeszno na 2003 rok

 
643

nr V/44/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały o poborze należności pieniężnych w drodze inkasa

 
644

nr V/46/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnowo Podgórne

 
645

nr IV/16/03 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2003 rok

 
646

nr IV/33/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Zaniemyślu

 
647

nr IV/35/2003 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Zaniemyśl

 
648

nr III/30/03 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Żerków z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 
649

nr VI/47/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2003 roku zmieniająca uchwałę nr III/24/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

 
650

nr VI/54/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Leszna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
651

nr VI/55/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
652

nr VI/56/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
653

nr VI/57/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicom

 
654

nr VI/58/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicom

 
655

nr V/40/03 Rady Gminy Wapno z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Wapno

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
656

nr V/18/2003 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY ZŁOTOWSKIEGO

 
657

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 06.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:57