Dziennik nr 35 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 marca 2003 r.

Nr 35

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
658

nr 11/03 z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
659

nr IV/11/2002 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz stawek za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych wykonywanych przez gminę w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia

 
660

nr II/28/02 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz, na obszarze działki nr 204/12 we wsi Nowina

 
661

nr III25/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 rok

 
662

nr IV/33/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Piłsudskiego, Gostyńskiej i Berwińskiego w Kościanie

 
663

nr III/17/2002 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, na obszarze wsi Dolaszewo

 
664

nr III/18/2002 Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, w obrębie wsi Jaraczewo, na obszarze działek nr: 150/8, 150/9, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 152/2, 196/8 i 198

 
665

nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulicy Kruczkowskiego

 
666

nr III/17/02 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szamocin - ul. Ogrodowa

 
667

nr III/18/02 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szamocin - wieś Szamoty

 
668

nr IV/33/02 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka w obrębie wsi Biała

 
669

nr III/24/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Włoszakowice w miejscowości Włoszakowice

 
670

nr V/40/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komorniki

 
671

nr V/31/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kawczyn - teren zabudowy jednorodzinnej

 
672

nr V/32/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Drawsko - teren zabudowy jednorodzinnej

 
673

nr V/33/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko na obszarze wsi Kwiejce - dla terenu zabudowy zagrodowej

 
674

nr V/51/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Wojska Polskiego i ul. Koszalińskiej

 
675

nr V/52/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Wiosny Ludów - Słonecznej

 
676

nr IV/30/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Siedlec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
677

nr IV/31/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Siedlec liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży

 
678

nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie "Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wolsztyn"

 
679

nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrówka Leśna

 
680

nr VII/49/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
681

nr III/10/2002 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tureckiego

 
682

nr III/20/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego

 
683

nr V/25/03 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu krotoszyńskiego

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
684

nr 16/SO-11/P/03/Ko z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do uchwały budżetowej gminy i miasta Witkowo na 2003 rok

 
685

nr 7/SO-22/P/2003 z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kwoty długu gminy Murowana Goślina

 
686

nr 5/SO-22/D/2003 z dnia 17 lutego 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Murowana Goślina

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
687

z dnia 24 lutego 2003 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rychwale przeprowadzonych w dniu 23 lutego 2003 roku

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY ŚREMSKIEGO

 
688

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Śremie za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:55