Dziennik nr 37 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 marca 2003 r.

Nr 37

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
706

nr LVI/535/2002 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Wrocławską i Wojska Polskiego, na obszarze miasta Jarocina

 
707

nr XXXVI/360/02 Rady Gminy Czarnków z dnia 11 września 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych

 
708

nr III/24/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Baranowo (północno- zachodnia część działki 10/30)

 
709

nr III/26/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w centrum wsi Sierosław

 
710

nr III/27/2002 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie po północnej stronie ul. Bukowskiej - część "A", w rejonie ul. Sojowej, Wierzbowej, Bukowskiej i Skórzewskiej

 
711

nr III/38/2002 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wysokiej

 
712

nr IV/25/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik we wsi Koninko w zakresie wyznaczenia przebiegu drogi publicznej

 
713

nr V/24/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w gminie Swarzędz obejmującego działki położone w Gruszczynie w rejonie ulicy Mechowskiej i oznaczone nr geodezyjnymi 12, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/7, 14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/23, 22/1, 22/2, 22/3, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/3, 27/1, 27/2, 27/3 (teren objęty zmianą 20,00 ha) - zmiana przeznaczenia z upraw polowych, terenów komunikacji , zalesienia, zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 
714

nr III/23/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Kłecku - rej. ul. Karniszewskiej

 
715

nr V/32/2003 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gierłatowo dla działki o nr ewid. 141/6

 
716

nr V/34/2003 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzypsko Wielkie dla zabudowy letniskowej w Łężeczkach

 
717

nr V/35/2003 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzypsko Wielkie, fragment wsi Łężce - teren przeznaczony pod zabudowę siedliskową - agroturystyczną (działki ewidencyjne o nr 251, 263, 264, 266 - o łącznej powierzchni 42,55 ha)

 
718

nr V/41/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Dachowej, gm. Kórnik

 
719

nr V/42/2003 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, działki nr 252/21 i 252/22 w Kamionkach, gm. Kórnik

 
720

nr V/32/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki we wsi Potrzanowo

 
721

nr V/33/2003 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki we wsi Grzybowo

 
722

nr V/40/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Biskupicach, dz. nr ewid. 295/116 i część działki nr ewid. 295/117

 
723

nr V/41/03 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego w Jerzykowie dz. nr ewid. 265

 
724

nr VIII/43/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Dobrej przy drodze gminnej158 w sąsiedztwie wsi Sznyfin na obszarze działki o nr ewid. : 94

 
725

nr VIII/44/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku przy ul. Mury obejmującego działkę nr 411 oraz część działki nr 405 stanowiącej ulicę na długości przylegającej do działki nr 411

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:51