Dziennik nr 38 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 marca 2003 r.

Nr 38

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
726

nr 38/03 z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Grodziec

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
727

nr II/6/2002 Rady Gminy Łubowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łubowo

 
728

nr III/18/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Włoszakowice na 2003 rok

 
729

nr V/28/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Wijewo

 
730

nr IV/38/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 
731

nr 44/VI/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kicin

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
732

nr IV/25/2003 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotomyskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa lub udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
733

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 3 marca 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Wyrzysku oraz Rady Miasta i Gminy Wysoka

 
734

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 4 marca 2003 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Gniezna

 
735

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 4 marca 2003 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Witkowie

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO

 
736

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
737

z dnia 5 marca 2003 r. o sprostowaniu błędów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:48