Dziennik nr 43 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 marca 2003 r.

Nr 43

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
792

nr XXI/312/2002 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w części dotyczącej wsi Czekanów

 
793

nr XXI/313/2002 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 3 lipca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Wielkopolski w części dotyczącej wsi Wtórek

 
794

nr III/23/2002 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych

 
795

nr IV/39/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
796

nr IV/40/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 lutego 2003 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
797

nr V/27/2003 Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Borek Wielkopolski

 
798

nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Środa Wielkopolska

 
799

nr IV/39/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/341/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Środa Wielkopolska

 
800

nr IV/43/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

 
801

nr V/22/2003 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 11 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Lwówek

 
802

nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny

 
803

nr IV/22/2003 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pagórów

 
804

nr VI/36/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr III/4/2002 z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003

 
805

nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na udzielanie pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 roku

 
806

nr 64 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terenie miasta Konina

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
807

nr V/36/2003 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym

 


UCHWAŁY SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
808

nr 16/1/D/2003 z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Święciechowa

 
809

nr 16/3/P/2003 z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego gminy Święciechowa

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
810

z dnia 11 marca 2003 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:36