Dziennik nr 46 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 marca 2003r.

Nr 46

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
851

nr 4/03 z dnia 8 stycznia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
852

nr IV/38/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie umorzenia odsetek od zaległości w należnościach pieniężnych za czynsz w komunalnych lokalach mieszkalnych oraz opłatach za wodę i ścieki pobieranych przez Zakład Komunalny w Kostrzynie

 
853

nr IV/39/03 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
854

nr IV/25/03 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Góry, gmina Wilczyn

 
855

nr 24/03 Rady Gminy Rzgów z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
856

nr 25/03 Rady Gminy Rzgów z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Branno i Sławsk gm. Rzgów

 
857

nr V/38/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 
858

nr IV/49/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw

 
859

nr IV/50/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie podziału Sołectwa Kamienica na Sołectwo Jóźwin i Sołectwo Kamienica oraz uchwalenia statutów Sołectwa Jóźwin i Sołectwa Kamienica

 
860

nr V/51/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XLVII/441/98 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 maja 1998 roku

 
861

nr IV/34/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wągrowiec

 
862

nr IV/35/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wągrowiec"

 
863

nr IV/36/03 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zasad zbywania w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnych, lokali mieszkalnych oraz oddawania nieruchomości w wieczyste użytkowanie

 
864

nr V/36/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/42/99 Rady Gminy w Siedlcu z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Tuchorzy

 
865

nr V/37/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/99 Rady Gminy w Siedlcu z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Siedlce

 
866

nr V/38/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia gimnazjum w Belęcinie

 
867

nr V/39/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia gimnazjum w Chobienicach

 
868

nr V/40/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chobienicach oraz określenia jego obwodu

 
869

nr V/41/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Belęcinie oraz określenia jego obwodu

 
870

nr V/42/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy oraz określenia jego obwodu

 
871

nr VI/42/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej

 
872

nr V/24/03 Rady Gminy Powidz z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 
873

nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo

 
874

nr VI/40/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kleszczewo

 
875

nr VI/41/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kleszczewo

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 24.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:30