Dziennik nr 48 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 marca 2003 r.

Nr 48

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
906

nr 13/03 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
907

nr 45/03 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej Gminy Ślesin

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
908

nr 22/2002 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca w rejonie ulicy Bartodziejskiej

 
909

nr VI/40/03 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sławienku, gm. Oborniki - działka o nr ewid. 68/1 skala 1:500

 
910

nr IV/40/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług komunikacji przy ul. Dojazd w Środzie Wlkp.

 
911

nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, położonego we wsi Janowo, gm. Środa Wlkp.

 
912

nr IV/42/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej we wsi Strzeszki, działka nr 52/14, gm. Środa Wlkp.

 
913

nr V/25/03 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: złoża kruszywa naturalnego "Józefowo MG", gm. Lwówek

 
914

nr V/32/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Krzykosy

 
915

nr V/39/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
916

nr V/41/2003 Rady Gminy Krzykosy z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzykosy

 
917

nr V/47/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz gmina Rakietnica

 
918

nr IV/30/2003 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
919

nr IV/31/2003 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
920

nr IV/32/2003 Rady Gminy Łubowo z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łubowo

 
921

nr VIII/58/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego terenu działalności gospodarczej we wsi Góra, przy ul. Szamotulskiej obejmującego działkę nr ewid. 145/1

 
922

nr VIII/59/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo - rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 - dz. nr 28/3, 28/5, 214/1, 213/1, 216/2 - część, 28/6 - część, 28/4 - część

 
923

nr VI/42/03 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Chrzypsko Wielkie

 
924

nr VI/43/03 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Chrzypsko Wielkie

 
925

nr VI/42/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w Gnieźnie

 
926

nr V/27/03 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieleszyn

 
927

nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych pozbawionych tej kategorii do dróg gminnych oraz pozbawienia dróg kategorii gminnej

 
928

nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
929

nr VII/40/2003 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli na terenie miasta Trzemeszna

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
930

nr V/33/2003 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego oraz ustalenia zasad ich używania

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
931

nr SO-9/14-P/Ka/03 z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu Miasta i Gminy Mikstat

 


POROZUMIENIE

 
932

zawarte w dniu 6 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Powiatem Wągrowieckim w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.03.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:25