Dziennik nr 57 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 kwietnia 2003 r.

Nr 57

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1061

nr IV/27/2002 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

 
1062

nr IV/35/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu gminy Śmigiel na rok 2003

 
1063

nr IV/37/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w mieście i gminie Śmigieł

 
1064

nr V/24/2003 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003

 
1065

nr VII/65/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/02 Rady Miejskiej Kościana z dnia 2 grudnia 2002 r. dotyczącej zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej w miejscach targowiskowych na terenie miasta Kościana w 2003 r.

 
1066

nr IV/28/2003 Rady Gminy Nowe Miasto n/Wartą z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznany posiłek w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza ustalone kryterium

 
1067

nr V/49/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie ustalenia cennika i zasad korzystania z Pływalni Miejskiej w Środzie Wlkp.

 
1068

nr V/50/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
1069

nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie gminy Środa Wlkp.

 
1070

nr VI/58/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

 
1071

nr VI/59/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/151/2000 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Glince Duchownej

 
1072

nr VI/33/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/27/2002 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r.

 
1073

nr VI/51/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie naliczania opłat adiacenckich, związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziałów nieruchomości

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1074

nr VI/42/2003 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Ostrowskiego

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w POZNANIU

 
1075

nr SO-17/11-A/P/Ln/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Kościana

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.04.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 09:03