Dziennik nr 6 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 stycznia 2003 r.

Nr 6

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
87

nr II/8/02 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2002 r w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy i miasta Czarnków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
88

nr II/8/02 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 listopada 2002 r w sprawie zamiany uchwały Rady Miasta i Gminy Czarnków z dnia 27 września 2001 r w sprawie zasad zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

 
89

nr 20/02 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 grudnia 2002 r zmieniająca uchwałę nr 233/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 17 grudnia 1997 r w sprawie określenia zasad, nabywania, obciążania oraz wydzierżawiania nieruchomości stanowiących mienie gminy i miasta Jastrowie

 
90

nr II/8/02 Rady Gminy w Drawsku z dnia 9 grudnia 2002 w sprawie ustalenia opłaty cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Pęckowie na rok 2003

 
91

nr 34/02 Rady Gminy Lipka z dnia 11 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały 24/01 Rady Gminy Lipka z dnia 11 kwietnia 2001 r w sprawie ustalenia wysokości oprocentowania oraz bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

 
92

nr II/17/02 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 11 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
93

nr II/23/02 Rady Gminy w Połajewie z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie zasad używania materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Połajewo

 
94

nr IV/16/02 Rady Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
95

nr III/20/02 Rady Gminy Chocz z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
96

nr III/25/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej

 
97

nr III/35/02 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie budżetu gminy Kamieniec na 2003 rok

 
98

nr III/28/02 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
99

nr III/31/02 Rady Gminy Kwilcz z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kwilcz nr XXVII/258/02 z 29 kwietnia 2002 r w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

 
100

nr IV/25/02 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie budżetu na rok 2003

 
101

nr IV/28/02 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zmiany uchwały nr III/14/02 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 
102

w Pile z dnia 14 stycznia 2003 r w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Obornickiego

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
103

nr WCC/354C/230/W/OPO/2003/AJ z dnia 15 stycznia 2003 r

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.01.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 11:07