Dziennik nr 62 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 kwietnia 2003 r.

Nr 62

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1157

nr IV/35/2002 Rady Miasta Luboń z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2003

 
1158

nr IV/16/2002 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy grzałki

 
1159

nr V/20/2002 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok

 
1160

nr 27/02/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok

 
1161

nr V/25/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

 
1162

nr VI/58/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Wiórek

 
1163

nr V/48/2003 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznaną pomoc w dożywianiu uczniów w 2003 r.

 
1164

nr VII/29/2003 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 20 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

 
1165

nr IV/30/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 20 marca 2003 r. o zmianie uchwały Nr XXIV/126/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie inkasa podatków na obszarze gminy Rozdrażew

 
1166

nr VII/52/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Gminy Komorniki stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Gminy

 
1167

nr IX/49/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/2/02 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Buk

 
1168

nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sieraków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1169

nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów

 
1170

nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sierakowa

 
1171

nr IV/36/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Miasta i Gminy Mikstat

 
1172

nr V/33/2003 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
1173

nr VII/48/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 27 marca 2003 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej

 
1174

nr V/39/2003 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Nowe Miasto nad Wartą

 
1175

nr V/53/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu Gminnego Targowiska Zwierząt przy ul. Straszewskiej w Wągrowcu

 
1176

nr V/55/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wągrowiec

 
1177

nr V/39/2003 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1178

nr SO 7/4-D/Ka/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Gminy Trzcinica

 
1179

nr SO 7/9-P/Ka/03 z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Trzcinica

 
1180

nr SO 9/9-D/Ka/03 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2003 Miasta i Gminy Ostrzeszów

 
1181

nr SO 9/17-P/Ka/03 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Ostrzeszów

 


OBIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
1182

z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Kościańskiego

 


KOMUNIKAT STAROSTY KĘPIŃSKIEGO

 
1183

z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2003 w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni

 


POROZUMIENIE

 
1184

zawarte w dniu 12 marca 2003 r. pomiędzy Powiatem Kępińskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie powierzenia prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński

 


SPRAWODANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

 
1185

uchwała nr IX/46/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2002 rok

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

 
1186

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2002 roku

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.04.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:51