Dziennik nr 65 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 kwietnia 2003 r.

Nr 65

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1231

nr 18/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1232

nr V/23/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

 
1233

nr IV/27/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzyca

 
1234

nr IV/24/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Mikstat

 
1235

nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i gminy Mikstat

 
1236

nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew

 
1237

nr IV/35/2003 Rady Gminy Perzów z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r.

 
1238

nr V/25/03 Rady Gminy Blizanów z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/02 Rady Gminy Blizanów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Blizanów poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1239

nr V/41/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2003 rok

 
1240

nr VII/30/2003 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
1241

nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2002 Rady Miasta i Gminy w Kobylinie z dnia 11 grudnia 2002 roku

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1242

nr SO 8/6-D/Ka/03 z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Baranów deficytu budżetowego na rok 2003

 
1243

nr SO 8/12-/Ka/03 z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Baranów

 


SPRAWOZDANIE

 
1244

z realizacji budżetu i zadań społeczno - gospodarczych Gminy Blizanów za 2002 rok

 
1245

z wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.04.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:45