Dziennik nr 7 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 stycznia 2003 r.

Nr 7

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
104

z dnia 21 stycznia 2003 r w sprawie zarządzenia ponownego ustalenia wyników głosowania i wyborów do Rady Powiatu Złotowskiego w okręgu wyborczym Nr 2

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
105

nr II/5/02 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie wzorów i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 
106

nr II/8/02 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie opłaty miejscowej

 
107

nr II/16/02 Rady Gminy Kościan z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego "BROŃSKO

 
108

nr II/18/02 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 11 grudnia 2002 r w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Łobżenica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
109

nr II/13/02 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego "BROŃSKO"

 
110

nr III/12/02 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Iwnie, działka nr 72/4, gm. Kostrzyn

 
111

nr III/18/02 Rady Miejskiej w Zagórowie z dnia 13 grudnia 2002 r w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
112

nr III/7/02 Rady Miejskiej Gminy Rakoniewice z dnia 16 grudnia 2002 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków w Rostarzewie, gm. Rakoniewice

 
113

nr III/17/02 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 16 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego "BROŃSKO"

 
114

nr III/13/02 Rady Gminy w Malanowie z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Malanów na lata 2003-2007

 
115

nr II/23/02 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Żerków

 
116

nr 29/IV/02 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 82/1 w Koziegłowach

 
117

nr III/17/02 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie podatku od środków transportowych

 
118

nr III/18/02 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie opłaty administracyjnej

 
119

nr III/20/02 Rady Miasta Słupcy z dnia 23 grudnia 2002 r uchylająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

 
120

nr IV/31/02 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie nadania nazwy w mieście Sompolno

 
121

nr III/27/02 Rady Gminy Dopiewo z 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Ks. A. Majcherka, działka nr 85/6

 
122

nr III/31/02 Rady Gminy Kamieniec z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru i terenu górniczego "BROŃSKO"

 
123

nr III/29/02 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
124

nr 25/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie opłaty targowej

 
125

nr IV/27/02 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zmian w podatku od środków transportowych na 2003 rok

 
126

nr IV/31/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
127

nr IV/34/02 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 
128

nr IV/41/02 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na rok 2003 za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez organy podległe Radzie Miejskiej w Nowym Tomyślu

 
129

nr IV/42/02 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zarządzenia na terenie wsi poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa

 
130

nr IV/16/03 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie podatku od posiadania psów w 2003 roku

 
131

nr IV/16/03 Rady Gminy Powidz z dnia 30 grudnia 2002 r uchylająca uchwałę Rady Gminy Powidz w sprawie opłaty administracyjnej

 
132

nr IV/34/02 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie zwolnień z opłaty stałej wniosku o wpis zmianę wpisu ewidencji działalności gospodarczej

 
133

nr II/26/02 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn oraz miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe, Adamowo, Komorowo dotyczącej przebiegu trasy gazociągu wysokiego napięcia

 
134

nr IV/21/02 Rady Gminy w Kole z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia prowizji poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa sołtysów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
135

nr II/32/02 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 27 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i parkowanie go na wyznaczonym parkingu strzeżonym

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
136

w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2002 r o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Mosinie

 
137

w Poznaniu z dnia 23 grudnia 2002 r o zmianie w składzie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.01.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 11:05