Dziennik nr 70 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 7 maja 2008 r.

Nr 70

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1370

nr XV/97/2007 Rady Gminy w Drawsku z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

 
1371

nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1372

nr 88/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiący mienie komunalne Gminy i Miasta Jastrowie

 
1373

nr XXXIII/321/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych w Poznaniu

 
1374

nr XIV/109/08 Rady Gminy Lipka z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie statutów sołectw Gminy Lipka

 
1375

nr XV/99/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nekla na lata 2008-2010"

 
1376

nr XV/106/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Nekielce

 
1377

nr 152/XXII/2008 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kicin

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:45