Dziennik nr 71 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 8 maja 2008 r.

Nr 71

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1378

nr XIII/121/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. w rejonie ul. Portowej

 
1379

nr XXI/234/2008 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/516/05 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia osiedla Motylewo oraz nadania mu statutu

 
1380

nr XVIII/200/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia niektórych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości na 2008 r.

 
1381

nr XIX/99/2008 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Szydłowo

 
1382

nr XIX/100/2008 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jaraczewo

 
1383

nr XIX/101/2008 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dobrzyca

 
1384

nr XIX/102/2008 Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dobrzyca

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1385

nr XXII/277/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008 w zakresie planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2008

 
1386

nr XXII/295/2008 z dnia 31 marca 2008 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie : budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2008

 


POROZUMIENIA

 
1387

zawarte w dniu 2 stycznia 2008 r. pomiędzy Gmina Miejską Chodzież a Gminą Wiejską Chodzież w sprawie zasad finansowania i współpracy w zakresie objęcia opieką dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku dziennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży

 
1388

aneks nr 2 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w gaju ( Śrem, Książ Wlkp., Dolsk, Brodnica, Czempiń)

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 08.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:43