Dziennik nr 73 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 9 maja 2008 r.

Nr 73

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1410

nr 107/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Damasławek

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1411

nr XIX/101/07 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2007 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

 
1412

nr XVII/110/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na rok 2008.

 
1413

nr XVI/77/2008 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu gminy Szczytniki na rok 2008.

 
1414

nr XVI/147/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2008.

 
1415

Nr XVI/148/2008 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom : dodatków motywacyjnych , funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w roku 2008.

 
1416

nr XII/81/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 8 lutego 2008r,oku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na rok 2008 .

 
1417

nr XIX/120/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 66/1 w Bodzewie.

 
1418

nr XIX/121/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w Piaskach.

 
1419

nr XIX/122/2008 Rady Gminy Piaski z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Strzeleckiej w Piaskach.

 
1420

nr XV/132/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za jednorazowy wynajem gminnych lokali użytkowych.

 
1421

nr XV/133/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych , dla których zarządca jest Gmina Poniec na cele niezwiązane z budową, przebudową remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 
1422

nr XVIII/119/2008 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych do których niestosuje się przepisów ustawy- Ordynacja Podatkowa, przypadających Gminie Miejskiej Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym.

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
1423

nr XVII/175/2008 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego, na rok 2008, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w Domu Dziecka w Liskowie.

 
1424

nr XVII/179/2008 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego , na rok 2008, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego , za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski.

 


POROZUMIENIA

 
1425

zawarte w dniu 5 stycznia 2008 r., pomiędzy Starostą Leszczyńskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Karczma Borowa, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 
1426

zawarte w dniu 5 stycznia 2008 r., pomiędzy Starostą Leszczyńskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa, Kościan w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 
1427

zawarte w dniu 5 stycznia 2008 r., pomiędzy Starostą Leszczyńskim, a Nadleśniczym Nadleśnictwa, Włoszkowice, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
1428

z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Piły

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 09.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:37