Dziennik nr 74 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 maja 2003 r.

Nr 74

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1425

nr 21/03 z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1426

nr VI/48/03 rady Miejskiej Turku z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ulicy Zdrojki Prawe

 
1427

nr VI/53/03 rady Miejskiej Turku z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Turek

 
1428

nr VI/40/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 2625/2, położonej w Słupcy przy ul. Stefana Batorego o powierzchni 0,3254 ha

 
1429

nr VI/43/2003 Rady Gminy w Starym Mieście z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Stare Miasto

 
1430

nr VI/51/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie Statutu Miasta Słupcy

 
1431

nr V/43/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Witkowo

 
1432

nr V/48/03 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy i Miasta Kleczew

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
1433

z dnia 28 kwietnia 2003 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lądek przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 roku

 


SPRAWOZDANIA

 
1434

Wójta Gminy Grodziec z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2002 rok

 
1435

Wójta Gminy Babiak z dnia 20 marca 2003 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

 
1436

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 12.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 08:25