Dziennik nr 77 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 maja 2003 r.

Nr 77

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1473

nr II/9/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dobrzyca liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
1474

nr II/10/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dobrzyca miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1475

nr IV/54/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/2002 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
1476

nr VI/84/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 3 w Jarocinie

 
1477

nr VI/85/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi w Jarocinie

 
1478

nr VI/95/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 1 w Jarocinie

 
1479

nr VI/104/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

 
1480

nr VI/46/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 
1481

nr VII/32/03 Rady Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/16/03 Rady Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Przykona

 
1482

nr VII/36/03 Rady Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub użyczania nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata

 
1483

nr VII/37/03 Rady Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie

 
1484

nr VII/64/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów Samorządów Mieszkańców Osiedli Nr 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 
1485

nr V/42/03 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 
1486

nr V/40/2003 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w referendum ogólnokrajowym

 
1487

nr VI/36/03 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/237/2002 Rady Gminy Blizanów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Blizanów

 
1488

nr V/37/2003 Rady Gminy Perzów z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Perzów

 
1489

nr VII/63/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rakietnica

 
1490

nr VII/64/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rakietnica

 
1491

nr VII/65/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rakietnica

 
1492

nr VII/67/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rakietnica

 


KOMUNIKATY STAROSTÓW POWIATÓW

 
1493

ogłoszenie Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 
1494

ogłoszenie Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


SPRAWOZDANIA

 
1495

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Słupcy za 2002 rok

 
1496

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wągrowiec za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 15:19