Dziennik nr 78 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 maja 2008 r.

Nr 78

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1505

nr XVII/115/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Białężyn

 
1506

nr XVII/116/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Bukowiec

 
1507

nr XVII/117/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Brzeźno

 
1508

nr XVII/118/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Ciszkowo

 
1509

nr XVII/119/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Gajewo

 
1510

nr XVII/120/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Gębice

 
1511

nr XVII/121/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Gębiczyn

 
1512

nr XVII/122/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Góra-Pianówka

 
1513

nr XVII/123/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Grzępy

 
1514

nr XVII/124/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Huta

 
1515

nr XVII/125/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Jędrzejewo

 
1516

nr XVII/126/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Komorzewo

 
1517

nr XVII/127/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Kuźnica Czarnkowska

 
1518

nr XVII/128/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Marunowo

 
1519

nr XVII/129/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Mikołajewo

 
1520

nr XVII/130/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Radlinek

 
1521

nr XVII/131/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Radosiew

 
1522

nr XVII/132/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Romanowo Dolne

 
1523

nr XVII/133/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Romanowo Górne

 
1524

nr XVII/134/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Sarbia-Sarbka

 
1525

nr XVII/135/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Śmieszkowo

 
1526

nr XVII/136/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Średnica

 
1527

nr XVII/137/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Walkowice

 
1528

nr XVII/138/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie Statutu sołectwa Zofiowo

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:20