Dziennik nr 8 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 stycznia 2003 r.

Nr 8

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
138

nr 3/03 z dnia 20 stycznia 2003 r w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
139

nr II/19/02 Rady Gminy w Połajewie z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie gminy Połajewo

 
140

nr II/20/02 Rady Gminy w Połajewie z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z usługi polegającej na składowaniu odpadów na terenie wysypiska odpadów stałych w Sierakówku

 
141

nr 11/02 Rady Gminy w Rzgowie z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
142

nr 20/III/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 13 grudnia 2002 r zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z.o.o.

 
143

nr III/16/02 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 13 grudnia 2002 r w sprawie budżetu gminy i miasta na 2003 rok

 
144

nr 18/02 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 grudnia 2002 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

 
145

nr IV/32/02 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Golina na rok 2003

 
146

nr IV/18/02 Rady Gminy w Orchowie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

...........
147

nr III/16/02 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości stanowiących dochody własne gminy, określenia inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw

 
148

nr III/18/02 Rady Gminy w Pakosławiu z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
149

nr 28/IV/02 Rady Gminy w Wierzbinku z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok

 
150

nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z.o.o. w Złotowie

 
151

nr IV/26/02 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Złotowa

 


POZROZUMIENIA

 
152

zawarte w dniu 15 grudnia 2002 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kolskiego dotyczące prowadzenia spraw określonych w art.30 ust.4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 
153

zawarte dnia 9 stycznia 2003 r w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kaliskiego dotyczące prowadzenia spraw określonych w art.30 ust.4 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwały nr III/34/02 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.01.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.11.2012 - 11:03