Dziennik nr 80 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 20 maja 2003 r.

Nr 80

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1520

nr V/44/2003 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
1521

nr IV/41/2003 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Margonin

 
1522

nr IV/47/2003 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Margonin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży

 
1523

nr VI/33/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1524

nr VI/51/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Przemyt

 
1525

nr VII/43/03 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Czarnków

 
1526

nr VI/37/2003 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
1527

nr VIII/66/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół publicznych na terenie Miasta i Gminy Września

 
1528

nr VIII/79/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania

 
1529

nr VII/50/2003 Rady Gminy w Drawsku z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Pęckowo

 
1530

nr VI/40/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy

 
1531

nr VI/49/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 15 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 
1532

nr VI/50/2003 Rady Gminy Święciechowa z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie do wydawania decyzji

 
1533

nr VI/38/2003 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym w Gębarzewie, do przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1534

nr IX/103/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1535

nr VII/70/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym

 
1536

nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Gostyniu, w celu przeprowadzenia referendum dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1537

nr VI/54/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym

 
1538

nr VII/48/03 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1539

nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Krobii z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania nr 9 w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 


INFORMACJE STAROSTÓW

 
1540

ogłoszenie Starosty Wolsztyńskiego z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 
1541

ogłoszenie Starosty Chodzieskiego z dnia 5 maja 2003 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1542

nr WCC/1006A/1734/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/996A/1734/W/OPO/2003/AJ z dnia 5 maja 2003 roku stwierdzające wygaśnięcie decyzji dotyczących koncesji dla przedsiębiorstwa Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z o.o. w Wysogotowie k/Poznania

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
1543

z dnia 28 kwietnia 2003 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Raszków

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 20.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 15:12