Dziennik nr 80 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 16 maja 2008 r.

Nr 80

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1549

nr XVII/213/08 Rady Miejskiej Pobiedziska z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częściowych zmian planów zagospodarowania przestrzennego w BUGAJU obejmujących obszary działek o numerach ewidencyjnych 48 i 51.

 
1550

nr XX/133/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008r. zmieniająca uchwałę Nr VI/56/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2003roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rokietnica (wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XLVI/438/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2006 r.)

 
1551

nr XX/134/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008 r. w sprawie statutu sołectwa Krzyszkowo.

 
1552

nr XX/135/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008 r. w sprawie statutu sołectwa Przybroda .

 
1553

nr XX/136/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008 r. w sprawie statutu sołectwa Rokietnica

 
1554

nr XX/137/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008 r. w sprawie statutu sołectwa Kobyliniki.

 
1555

nr XX/138/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008 r. w sprawie statutu sołectwa Mrowino-Cerekwica.

 
1556

nr XX/139/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008 r. w sprawie statutu sołectwa Napachanie-Dalekie.

 
1557

nr XX/140/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008 r. w sprawie statutu sołectwa Kiekrz- Pawłowice.

 
1558

nr XX/141/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008 r. w sprawie statutu sołectwa Starzyny- Rogierówko

 
1559

nr XX/142/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008 r. w sprawie statutu sołectwa Sobota-Bytkowo

 
1560

nr XX/143/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17.03.2008 r. w sprawie statutu sołectwa Żydowo-Rostworowo

 
1561

nr XXXIV/336/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowo- zachodni" w Poznaniu.

 
1562

nr XXXIV/338/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej "Południowo-zachodniego klina zieleni" w Poznaniu-obszar A.

 
1563

nr XXI/218/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2008 r w sprawie nadania nazwy ulicy w Kamionkach.

 
1564

nr XXV/139/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach.

 
1565

nr XXV/140/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Duszniki.

 
1566

nr XIV/98/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 26 marca 2008r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostroróg w sprawie zniesienia urzędowej nazwy "Binińskie Huby" dla części miejscowości Binino.

 
1567

nr XVIII/107/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Luboń.

 
1568

nr XXI/150/08 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie gminy Pniewy.

 
1569

nr XII/114/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2008 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.

 
1570

nr XII/116/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/169/04 Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

 
1571

nr XV/107/08 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 31.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec.

 
1572

nr XIII/100/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaniemyśl na lata 2008-2012.

 
1573

nr XX/109/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 9 kwietnia 2008 roku, w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

 
1574

nr XX/115/08 Rady Gminy Czerniejewo z 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji dla klubów sportowych z terenu miasta i gminy Czerniejewo w zakresie wspierania rozwoju kwalifikowanego.

 
1575

nr XX/117/08 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z 9 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na rok 2008, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1576

XV /163/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie: zmiany statutu powiatu kościańskiego.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 17.09.2012 - 10:08