Dziennik nr 81 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 maja 2003 r.

Nr 81

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1544

nr 72/03 z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kwicz

 
1545

nr 73/03 z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 1 do Rady Gminy Siedlec

 
1546

nr 74/03 z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Zbąszynie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1547

nr III/26/02 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
1548

nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003

 
1549

nr VI/104/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

 
1550

nr V/43/2003 Rady Gminy Kotlin z dnia 4 kwietnia 2003 roku o zmianie uchwał w sprawie statutów sołectw Gminy Kotlin

 
1551

nr VII/63/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Nowym Tomyślu, w ogólnokrajowym referendum zarządzonym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1552

nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Rogaliku

 
1553

nr IX/80/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia obwodu Gimnazjum w Mosznie

 
1554

nr IX/81/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie utraty mocy uchwały dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosznie

 
1555

nr IX/82/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosznie

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

 
1556

z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Krotoszynie

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
1557

ogłoszenie Starosty Śremskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Śremie

 
1558

ogłoszenie Starosty Słupeckiego z dnia 7 maja 2003 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 
1559

ogłoszenie Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gnieźnie

 
1560

ogłoszenie Prezydenta Miasta Konina z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie zgłaszania kandydatów do Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


SPRAWOZDANIA

 
1561

z wykonania budżetu Gminy Wapno za 2002 rok

 
1562

z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za rok 2002

 
1563

z wykonania budżetu Gminy Powidz za rok 2002

 
1564

z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2002 rok

 
1565

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wronki za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 15:10