Dziennik nr 82 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 19 maja 2008 r.

Nr 82

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1597

nr X/59/2007 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 06 grudnia 2008 w sprawie : budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2008.

 
1598

nr XIII/74/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Miejska Górka na rok 2008.

 
1599

nr XI/82/2007 Rady Gminy Święciechowa z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008.

 
1600

nr XV/98/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.

 
1601

nr 262 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ulicy Muzealnej.

 
1602

nr 264 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 
1603

nr 175/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodowa.

 
1604

nr 176/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, gimnazjum szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzonych prze gminę Kłodawa.

 
1605

Nr 177/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kłodawa.

 
1606

nr XVII/90/08 Rady Gminy w Kole z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Koło.

 
1607

Nr XVII/96/08 Rady Gminy w Kole z dnia 28 marca 2008 roku. W sprawie : ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

 
1608

nr XVII/97/2008 Rady Gminy w Kole z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Koło na lata 2008-2012

 
1609

nr XVII/98/2008 Rady Gminy w Kole z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Koło.

 
1610

Nr XV/165/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 kwietnia 2008 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego w 2008 roku wysokość i warunki wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek.

 
1611

nr XV/169/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:00