Dziennik nr 84 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 maja 2003 r.

Nr 84

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1601

nr 63/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych - garaży ich najemcom

 
1602

nr 65/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Czerwonak z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
1603

nr 67/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy Czerwonak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1604

nr 68/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Czerwonak

 
1605

nr 69/VIII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania w Gminie Czerwonak

 


SPRAWOZDANIA

 
1606

z wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2002 rok

 
1607

z wykonania budżetu Gminy Kramsk za 2002 rok

 
1608

z wykonania budżetu Gminy Orchowo za rok 2002

 
1609

z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za 2002 rok

 
1610

z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2002 rok

 
1611

z wykonania budżetu Gminy Turek za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 15:00