Dziennik nr 84 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 maja 2008 r.

Nr 84

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1640

zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 114/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Szamocin

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1641

nr 77/07 Rady Gminy w Osieku Małym z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1642

nr XIX/137/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1643

nr 79/07 Rady Gminy Władysławów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1644

nr XX/214/08 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły na obszarze osiedla Górne

 
1645

nr XV/103/08 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kiszkowie, działki nr ewid. 232/8, 225/7

 
1646

nr XVI/78/2008 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Miasteczko Krajeńskie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

 
1647

nr XIV/102/08 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Leszczyńskiego

 


UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1648

nr 1257/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia I części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionu Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 10:55