Dziennik nr 85 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 30 maja 2008 r.

Nr 85

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1649

nr XIII/93/2007 Rady Gminy Brudzew z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 r.

 
1650

nr XV/99/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2008 rok

 
1651

nr XIII/151/07 Rady Miejskiej w Turku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2008

 
1652

nr XVII/107/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2008 rok

 
1653

nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok

 
1654

nr XXIII/109/2008 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa, obejmującego część działki nr 123/3, na ark. Mapy 2, we wsi Miaty, gmina Trzemeszno

 
1655

nr XX/176/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las"

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 10:51