Dziennik nr 87 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 maja 2003 r.

Nr 87

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1650

nr II/3/2002 Rady Gminy Czermin z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Czernin

 
1651

nr IV/27/2003 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Sieroszewice

 
1652

nr IV/36/2003 Rady Gminy w Czerminie z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerninie

 
1653

nr VI/33/2003 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Kraszewice

 
1654

nr VI/34/2003 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie nazw ulic

 
1655

nr V/41/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia, najmu, oddania w użytkowanie wieczyste

 
1656

nr IV/30/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobyla Góra w latach 2003 - 2007

 
1657

nr IV/31/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyla Góra

 
1658

nr VII/46/2003 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych

 
1659

nr VI/71/2003 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Ostrzeszowie

 
1660

nr VII/49/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku

 
1661

nr V/54/2003 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia w Domu Pomocy Społecznej w Kobylej Górze obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1662

nr VII/41/2003 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody

 
1663

nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od posiadania psów

 
1664

nr VI/53/03 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/2002 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy i Miasta Zduny

 
1665

nr VI/54/03 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

 
1666

nr VIII/107/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1667

nr VI/32/03 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/201/2001 Rady Gminy Blizanów z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Blizanów

 
1668

nr VI/35/03 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania na obszarze gminy Dobrzyca do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w czerwcu 2003 roku

 
1669

nr VIII/48/03 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/169/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 23 marca 2001 roku w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego obejmującego podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz poszczególnych podatków odrębnie, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
1670

nr VI/57/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym

 
1671

nr VI/58/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uzgadniania i umieszczania reklam oraz tablic informacyjnych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 
1672

nr VII/39/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu im. T. Drobnika w Pleszewie w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 
1673

nr V/36/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/135/2002 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Rozdrażew

 
1674

nr VI/34/03 Rady Gminy Sośnie z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2000 Rady Gminy Sośnie z dnia 22 listopada 2000 roku w sprawie zarządzenia na terenie gminy Sośnie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso

 


OGŁOSZENIE STAROSTY

 
1675

ogłoszenie Starosty Grodziskiego w sprawie naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE

 
1676

z dnia 12 maja 2003 roku w sprawie zmian w składzie Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz Rady Miejskiej w Trzcince

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.05.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 14:52