Dziennik nr 87 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 31 maja 2008 r.

Nr 87

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1670

nr XCIX/1119/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Folwark Michałowo - część A" w Poznaniu.

 
1671

nr 75/07 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie budżetu na rok 2008.

 
1672

nr XII/65/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Darnowiec (tereny zainwestowane i tereny przyległe ), gmina Rychtal.

 
1673

nr XII/66/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drożki (tereny zainwestowane i tereny przyległe), gmina Rychtal.

 
1674

nr XII/67/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadogóra (tereny zainwestowane i tereny przyległe ), gmina Rychtal.

 
1675

nr XII/68/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skoroszów (tereny zainwestowane i tereny przyległe ), gmina Rychtal.

 
1676

Nr XII/69/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stogniewice (tereny zainwestowane i tereny przyległe )gmina Rychtal.

 
1677

Nr XII/70/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Proszów (tereny zainwestowane i tereny przyległe )gmina Rychtal.

 
1678

nr XIII/89/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z inwestycjami początkowymi na terenie Gminy Przygodzice.

 
1679

nr XIII/90/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie : poboru podatków w drodze inkasa.

 
1680

Nr XIII/175/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 56/1, 75 i 53

 


POROZUMIENIA

 
1681

zawarte w dniu 10 marca 2008 r. pomiędzy Miastem Ostrów Wielkopolski a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie przejęcia zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z ulicą Osiedlową w Ostrowie Wielkopolskim"

 
1682

zawarte w dniu 3 kwietnia 2008 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Powiatem Śremskim w sprawie przekazania zadania z zakresu administracji rządowej

 


OBWIESZCZENIE

 


KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

 
1683

z dnia 28 kwietnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kleczewie przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2008 r.

 


OBWIESZCZENIE

 


KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
1684

z dnia 28 kwietnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kuślinie przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2008 r.

 


OBWIESZCZENIE

 
1685

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2007 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 31.05.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 10:47